Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” спечели за своя клиент, Streamlined Windsurfing, производство по обжалване на решение за отказ на регистрацията на търговска марка на Общността (европейска търговска марка).

Клиентът ни Streamlined Windsurfing е калифорнийска компания базирана в Сан Диего, специализирана в производството и развитието на иновативно оборудване и аксесоари за уиндсърфинг. В резултат от подадена заявка за регистрация на марка на Общността, компанията получава отказ за регистрация на марката обхващащ всички стоки, за които се търси защита.

След двумесечна работа по случая и събирането на многобройни доказателства в полза на нашия клиент, екипът ни подаде аргументиран отговор /опровержение/ срещу отказа на Службата по хармонизация да продължи производството по регистрация на марката. В резултат от действията ни, отказа на експерта беше отхвърлен и марката беше успешно защитена на територията на целия ЕС за продуктите, които продава клиентът ни.