Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” консултира компанията KAEM, която една от водещите на европейския пазар в продажбата на стоки за строителството, ремонта, градината, обзавеждането и поддръжката на дома.

Екипът ни извърши задълбочен правен анализ на рисковете произлизащи от договор за дистрибуция на продукти между KAEM и Практикер. Работата ни обхвана и изготвянето на нови и промяната на текущи договорни клаузи, като по този начин намалихме рисковете от неизпълнение, забава и форсмажорни обстоятелства за нашия клиент.