Hybrid Super Lubes DMCC e дубайско търговско дружество специализирано в производството на висококачествени синтетични масла и греси. Компанията произвежда и масла за дизелови двигатели на всякакъв вид плавателни средства.

Екипът ни съветва дружеството относно установяването му на пазара на Европейската икономическа общност. В тази връзка учредихме дъщерно дружество на компанията в България, което продължаме да консултираме относно търговски договори с партньори от страната и чужбина. Част от работата ни включва и изграждането и въвеждането в действие на стратегия за защита на търговските марки на компанията майка, които представят богатата гама от продукти.