В момента адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” съветва b2b Media, чиито онлайн издания са насочени предимно към бизнес аудиторията. Нашият екип съветва медията в областта на авторското право и проекти свързани със създаването, защита и управлението на авторски права. Същото така екипът ни съветва медията относно защита на нейните търговски марки в България и чужбина.