адвокат стефановаАдвокат Светлина Стефанова

С повече от петнадесет години стаж в съдебните битки, адвокат Стефанова е един от стълбовете в практиката ни по търговски и граждански спорове.

Адвокат Стефанова е и сертифициран медиатор със значителен стаж в бързото и ефективно разрешаване на спорове по извънсъдебен ред.

Опитът й се простира от консултиране на малки и големи предприятия до представителство на общини и държавни органи в производство по възлагане на обществени поръчки.

Професионален опит и правоспособност

  • адвокат, член на Русенска адвокатска колегия (2002)
  • сертифициран медиатор

Образование

  • магистър по право, Технически университет Варна (2000)