адвокат Живко Радев
адвокат Живко Радев
Специализация: корпоративно и търговско право, защита на конкуренцията, интелектуална собственост, трудовоправни спорове, недвижими имоти
адвокат Памела Бучкова
адвокат Памела Бучкова
Специализация: административно право и процес, процесуално представителство, трудово право, защита на конкуренцията
адвокат Калоян Кръстевич
адвокат Калоян Кръстевич
Специализация: гражданско и търговско право, трудовоправни и търговскоправни спорове, административно и наказателно право
адвокат Светлина Стефанова
адвокат Светлина Стефанова
Специализация: корпоративно и търговско право, търговскоправни и наказателни спорове, трудово и административно право, медиация
Живко Радев
Живко Радевадвокат по интелектуална собственост
Специализация: защита на всички видове интелектуална собственост, патенти, търговски марки, промишлен дизайн.